fundacja

Adsum

Kontakt

e-mail: fundacja@adsum.pl kom.: +48 602 553 915
aktualnie przeglądasz »O nas

O nas

O nas

Fundacja ADSUM (łac. być obecnym, pomagać) powstała w lutym 2007 roku.
Fundatorami są Ewa i Grzegorz Kowalkowie oraz
Lidia i Krzysztof Sekularowie, którzy w swoich działaniach kierują się mottem Seneki:

"TRZEBA, ŻEBYŚ ŻYŁ DLA INNYCH,
                  JEŻELI CHCESZ ŻYĆ DLA SIEBIE"
.

Główne działania fundacji dotyczą terapii i rozwiązywania problemów dzieci nadpobudliwych i ich rodzin, tworzenia grup wsparcia, wyrównywania szans edukacyjnych, aktywizacji i integracji środowiska wiejskiego, zachowania i odtworzenia dziedzictwa kulturowego regionu.KRS: 0000272633; NIP: 741 20 33 521; REGON: 280184224
Konto: 85 2030 0045 1110 0000 0227 8560

© Copyright by Adsum 2010